Obsługiwane przez usługę Blogger.

środa, 14 lipca 2010

Termometr

W okresie letnim temperatura zewnętrzna przekracza niejednokrotnie 30°C, co powoduje, że pracownicy wykonujący pracę w pomieszczeniach pracy mogą być narażeni na tzw. stres gorący. Dotyczy to nie tylko hut żelaza i stali, zakładów piekarniczych, ceramiki budowlanej, w których wydzielanie ciepła poprzez promieniowanie wynika z procesu produkcyjnego, ale również zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej, gdzie procesy te nie występują. Praca w mikroklimacie gorącym jest pracą w warunkach szczególnie uciążliwych. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zgodnej z przepisami systemu wentylacji czy klimatyzacji, które powinny zagwarantować odpowiedni komfort w pomieszczeniu. Niezależnie od powyższego należy ograniczyć dostęp światła dziennego do pomieszczeń pracy, poprzez zastosowanie np. rolet, żaluzji itp. *

Przepisy mówiące o mikroklimacie gorącym, posługują się wskaźnikiem WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). Jest to wskaźnik używany do oceny obciążenia cieplnego (termicznego) ustroju człowieka w środowisku gorącym. Sposób jego wyliczania  opisany jest w polskiej normie PN-N/85-08011. Dopuszczalne wartości WBGT podaje załącznik nr 2 (część C) rozporządzenia o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833).

Dla ułatwienia można stwierdzić, iż o przekroczeniu normy temperaturowej można mówić kiedy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C, w przypadku warunków szczególnych powyżej 26°C. Przy pracy biurowej – ponad 30°C *


Podwyższona temperatura na stanowisku pracy może powodować u pracownika obniżoną sprawność psychofizyczną, co ma zwykle istotne znaczenie przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. Pracownik, wykonujący pracę szczególnie niebezpieczną w warunkach podwyższonej temperatury powietrza, powinien również ocenić swoją zdolność psychofizyczną do wykonywania danej pracy i zachować się stosownie do tej oceny.

Generalnie trzeba uznać przekroczenie norm temperaturowych jako niebezpieczne dla sprawności fizycznej i psychologicznej (np. koncentracja) pracowników, stąd w wielu przypadkach odejście od stanowiska pracy będzie uzasadnione. *

 - - -

Tak, wiem, że tworzenie tekstów metodą kopiuj-wklej jest przejawem kompletnego lenistwa. Ale w taki upał nie chce mi się nawet myśleć. Zwłaszcza po 10 godzinach pracy w pokoju w którym wisi uwieczniony dziś na zdjęciu termometr. Więc powstrzymam się od dalszych komentarzy, rozważań i opinii na temat zastanej sytuacji. Zresztą nie wiem, czy nadawałyby się one do publikacji.